محصولات مجموعه ما

این سه گرید دارای اندازه ذرات در حدود 80 میکرون بوده که عموما برای صنایع سنگ­های مصنوعی استفاده می­شود.

  • پودر هیدروکسید آلومینیوم (ATH)، گرید Kimia 5

این گرید دارای خلوص بسیار بالا بوده و متوسط اندازه ذرات آن در حدود 5 میکرون می باشد. این برای صنایع تولید کاتالیست، کامپوزیت های ضد حریق، مقره های سیلیکیونی، صنایع رنگ و رزین و تولید سایر قطعات مقاوم به حریق کاربرد دارد.

این گرید دارای متوسط اندازه ذرات در حدود 1 میکرون می باشد و برای تولید پوشش های عایق سیم و کابل مناسب است. از این گرید برای صنایع کابل های HFFR استفاده می شود.