ترکیبات هیدروکسید آلومینیوم

ترکیبات هیدروکسید آلومینیوم

ترکیبات هیدروکسید آلومینیوم

هیدروکسید آلومینیوم به عنوان یک ترکیب معدنی بطور خالص در طبیعت وجود ندارد. این ماده بطور عمده از استخراج از خاک بوکسیت تولید می شود. در واقع بوکسیت یک ترکیب معدنی است که در طبیعت یافت می شود. این ماده معدنی دارای درصد قابل توجهی از آلومینا و مقادیر متغیری از ناخالصی هایی چون اکسید آهن، کربنات کلسیم، تیتانیوم و … است. اگر چه آلومینا به عنوان عمده ترین ترکیب معدنی برای استخراج فلز آلومینیوم تلقی می شود، اما در استخراج آن از بوکسیت، ترکیب واسطه ای بنام ترکیبات هیدروکسید آلومینیوم تولید می شود که در صنایع مختلفی چون سنگ های مصنوعی، مصنوعات پلیمری ضد حریق، کامپوزیت ها، رنگ و رزین و البته در صنایع شیمیایی از جمله تولید تولید کاتالیست های فولاد و ریفرمینگ متان کاربرد دارد.

کاهش مشکلات ناشی از آتش سوزی و شعله ور شدن مواد مصنوعی و پلیمری ساخته شده یکی از نگرانی هاي مهم پژوهشگران و صنعتگران می باشد. از جمله موادي که استفاده از انها در دهه هاي اخیر با افزایش قابل توجهی روبرو شده است کامپوزیت هاي زمینه پلیمري می باشند که در زمینه افزایش مقاومت آنها در برابر آتشگیری پژوهش هایی شروع شده است، چراکه کامپوزیت های زمینه پلیمری عموما عملکرد ضعیفی در مقابل آتش دارند. هنگامی که کامپوزیت ها در معرض دماي بالا قرار می گیرند، زمینه پلیمری کامپوزیت با از دست دان و تولید گرما، به شکل دود و گازهاي فرار سمی تجزیه می شود. رفتار مواد کامپوزیت پلیمري در آتش، یک نگرانی مهم از سال ها گذشته بوده است و بسیاري از فعالیت ها براي ارزیابی و کاهش خطرات آتش در مواد پلیمري صورت گرفته است. محققان، اثرات ذرات پرکننده آهن بر ریز ساختار و خواص کامپوزیت پلی استر/الیاف را مورد بررسی قرار داده اند. محققان پی برده اند که افزودن فیلر آهن بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت رزین/ الیاف شیشه موثر است. خواص فیزیکی و مکانیکی شامل انقباض یا انبساط خطی، دانسیته، تخلخل، استحکام فشاری و یا کششی، مدول، میزان سختی و استحکام ضربه مورد اندازه گیري قرار گرفته اند. همچنین، در پژوهش های پیشین تاثیر موادي مانند اکسید روي، کربنات کلسیم، آلومینا و نانو رس به عنوان پرکننده بر خواص مکانیکی، حرارتی و ریزساختار کامپوزیت با ماتریس پلی استر غیر اشباع و اپوکسی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که افزایش خواص مکانیکی به شدت به چسبندگی قوي ماده فیلر به ماتریس و پراکندگی خوب ذرات در تمام سطح کامپوزیت مرتبط است. محققان به منظور افزایش مقاومت به آتشگیري کامپوزیت های رزین فنولیک با الیاف شیشه، این الیاف را کربورایزه کردند. همچنین تحقیقاتی به منظور مهار کردن آتش کامپوزیت ها به بررسی مکانیسم تأثیر پرکننده ها در فرایند آتشگیري پرداخته اند. همچنین تحقیقات دیگري در زمینه تأثیر مواد پرکننده در کامپوزیت پلی استر/ شیشه، یا افزودن الیاف طبیعی، ضمن ایجاد پوشش سطحی الیاف تقویت کننده کامپوزیت ها جهت بهبود خواص آتشگیري انجام شده است. کاهش میزان گرمای تولید شده در هر ثانیه و یا به عبارت دیگر کمتر کردن شعله هاي آتش از جمله مواردي است بر روي آنها تحقیق شده است ولی در هیچ یک از این تحقیقات، مقایسه بین تأثیر مواد پرکننده نانورس، هیدروکسید آلومینیوم، هیدروکسید منیزیم و اکسید روي در مقاومت به آتشگیري و خواص مکانیکی کامپوزیت پلی استر/ شیشه صورت نگرفته است. در یکی از پژوهش ها، براي بررسی آتشگیري کامپوزیت پلی استر/ شیشه، از چهار ماده پرکننده نانو رس، هیدروکسید آلومینیوم، هیدروکسید منیزیم و اکسید روي استفاده شده است که به منظور اندازه گیری مقاومت به اشتعال پذیری کامپوزیت از آزمونی بنام اشتعال پذیري یا همان نرخ سوختن و جهت بدست آوردن خواص مکانیکی کامپوزیت، از تست های تنسایل، سختی و ضربه، استفاده شده است. در نهایت، مقایسه اي بین نتایج خواص مکانیکی و اشتعال پذیري نمونه هاي کامپوزیتی انجام شده است. هدف این پژوهش، ساخت سازه هاي کامپوزیت مستحکم و مقاوم به آتشگیري از جنس پلی استر/ شیشه بوده است که به عنوان، سقف هاي کاذب در صنایع حمل و نقل، پتروشیمی، پالایشگاه و تجهیزات نفتی مورد استفاده قرار می گیرند.

ترکیبات هیدروکسید آلومینیوم

در این پژوهش، به منظور  افزایش مقاومت به آتشگیري و تقویت خواص تاخیر اندازی شعله، کامپوزیت پلی استر/ شیشه از چهار ماده پرکننده نانورس، هیدروکسید آلومینیوم، هیدروکسید منیزیم و اکسید روي با درصد وزنی هاي معین استفاده شد و پس از آن، خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت پلی استر/ شیشه شامل آزمون های سختی، ضربه، کشش هم انجام شد و در پایان با مقایسه بین نتایج آزمون اشتعال پذیري و آزمون هاي مکانیکی، مشخص شد که استفاده از هیدروکسید آلومینیوم می تواند ضمن تقویت قابل توجه در استحکام و ضربه، از نظر اشتعال پذیری، با توجه به نتایج تست احتراق  نسبت به سایر موارد بهتر عمل کند. بنابراین هیدروکسید آلومینیوم می تواند به عنوان یک ترکیب مناسب جهت تقویت خواص فیزیکی و مکانیکی و افزایش مقاومت در برابر اشتعال عمل نماید.

شرکت کیمیا ابتکار پویش پارس با بکارگیری تجربه و تخصص نیروی انسانی مجرب سابقه درخشانی در تولید هیدروکسید آلومینیوم برای کاربردهای مختلف از جمله تولید کاتالیست دارد.

جهت دریافت اطلاعات فنی با ما در تماس باشید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *